گورگاه یعقوب لیث هم ممنوع الورود شد. دزفول وشوشتر

حکومت در محاصره مدنی مردم با هوش ایران گرفتار امده است. این بار مردم با هوش ایران برای بزرگداشت" رادمان "یا همان یعقوب لیث صفار ، رویگر وکارگری که رهبر عیاران بود وهزاران چون سمک عیار دنباله روی او بودند، به شهر دزفول وروستای شاه اباد رفتند. شوشتری ها ودزفولی ها وشوشی ها ، مردم در پلاکارد های خود نوشته اند به دیدار زنده کننده زبان پارسی و دلاوری که اعراب وسپاه خلیفه را شکست داد ، خواهند رفت. هم میهنان خوزستانی 8 دی ماه را سالگرد یادمان یعقوب قرار دادند و برای دیداروگرامیداشت  این ایران یار کارگر ورویگر زاده به شاه اباد رفتند. اما حکومت که از سایه خودش هم می ترسد ورود به محوطه ارامگاه یعقوب لیث صفاری را ممنوع کردند. حکومتیان اجازه نداند مردم به دیدار این عیار دلاور بروند. گویا شکست خلیفه بغداد شکست حکومت ولایت فقیه بوده است، که با یعقوب لیث وعمرو لیث هم مخالف است.
8 دی را هم به روزهای پیکار جویانه مردم ایران برای ازادی ورهایی از خرافات اضافه می کنیم. خلاقیت مردم ایران در سراسر کشور تمامی ندارد.