در نطنز هم مردم معترضند، اعتراض در همه جا

دومین تجمع معترضین به معادن در نطنز!
صبح امروز11آذر، دومین تجمع اعتراضی مردم طرق‌رود و کمجان به فعالیت معادن در شهر و روستایشان در مقابل فرمانداری نطنز برگزار شد.
الودگی ناشی از کارکرد معادن بدون رعایت موارد ایمنی وبهداشت محیط کار وزندگی واستفاده نکردن از فیلتر های خروجی درود وغبار از معادن نه تنها جان کودکان ومردم شهر را به خطر اناخته است، باید پرسید با جان وسلامتی کارگران این معادن چه می کند.
به گزارش 11آذرفارس ، در این تجمع که با قرائت بیانیه و با آرامش به پایان رسید، یکی از معترضین بیان کرد: این آخرین تجمع مردم در نطنز است، تجمع‌های بعدی در تهران مقابل مجلس و دیگر نهادها برگزار می‌شود.
رو سری های سپید زنان نطنز در این اعتراضات به مظهر پاکی وایستادگی در برابر فساد والودگی حکومتیان تبدیل شد.