فیلم سینمایی ابد ویک روز گامی بلند در سینمای تحت سانسور حکومت ولایت فقیه