مهدی فراحی شاندیز فریاد مرگ بر خامنه ای را در زندان طنین انداز کرد.

درگیری زندانیان سیاسی سالن ۳۱ زندان رجایی شهر، در زیر هشت، با افسر
نگهبانهای بند ۱۰"
امروز ظهر، و دقایقی پیش، پس از آنکه نهار پخت شده توسط سازمان زندانها به دست زندانی ها رسید، بعلت نداشتن کیفیت و خمیر بودن برنج آن، زندانیان سیاسی این بند، نظیر بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراحی شاندیز به محل افسر نگهبانی مراجعه و نسبت به این وضعیت اعتراض میکنند و در پاسخ این زندانیها، آقای گرامی(رییس بند ۱۰)  عنوان میکند که "همین است که میبینید، شما هم خانه خاله نیامدید که از ما غذای با کیفیت می خواهید، بروید و هر غلطی که دلتان می خواهد انجام بدهید"

 در پی این پاسخ گستاخانه، مهدی فراحی شاندیز، مونیتور روی میز رییس بند(گرامی) را برداشته و محکم بر روی زمین زده و آن را شکسته و با صدای بلند مرگ بر دیکتاتور سر داده است؛ و افسر نگهبانهای آن بند به نام های سعید قلی پور و داوود ترکاشوند نیز باتوم به دست به سمت این زندانیان سیاسی حمله ور شده اند تا ضرب و شتم شان کنند، که البته با مقاومت این عزیزان روبرو شده اند؛
در پی این درگیری، دیگ غذا مجددا به آشپزخانه عودت داده شده و رییس زندان (آقای  علی مردانی) پیمانکار غذای زندان را به دفترش احضار کرده است تا موضوع نداشتن کیفیت غذای زندان را بررسی نماید؛
و نیز به احتمال زیاد، مهدی فراحی شاندیز و بهنام ابراهیم زاده تا ساعات آینده به دلیل این اعتراض به حق به انفرادی منتقل شوند.