عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مفاد توافق نامه آتش بس درسوریه به نقل از اورینت نت

 مفاد توافق نامه طرف های درگیر درسوریه به نقل از اورینت نت امروز 
1- آتش بس در تمام سوریه  که شامل مناطقی که داعش مستقر است یا تسلط دارد نمیشود
2- دولت ترکیه تضمین داده است از طرف نیروهای مخالف  سوری که آتش بس را در تمام مناطق تحت تسلط  خود رعایت کنند
3- روسیه هم از جانب اسد تضمین داده است که آتش بس را در تمام زمینه ها از هوائی زمینی وتوپخانه ای رعایت کنند
4- هردو طرف تضمین دادند که مناطق جدیدی را در زمان آتش بس بهیچ عنوان تصرف نکنند
5- هردو طرف تضمین دادند که نیروها وتجهیزات سازمان ملل برای نظارت بر آتش بس وارد شوند
6- شروع گفتگوهای سیاسی برای حل بحران سوریه در همین ماهی که آتش بس شروع میشود
7- ورود کمک های انسانی به تمامی مناطق محاصره شده  که دولت ترکیه وروسیه آنرا بطورتام وتمام تضمین میکنند