مفاد توافق نامه آتش بس درسوریه به نقل از اورینت نت

 مفاد توافق نامه طرف های درگیر درسوریه به نقل از اورینت نت امروز 
1- آتش بس در تمام سوریه  که شامل مناطقی که داعش مستقر است یا تسلط دارد نمیشود
2- دولت ترکیه تضمین داده است از طرف نیروهای مخالف  سوری که آتش بس را در تمام مناطق تحت تسلط  خود رعایت کنند
3- روسیه هم از جانب اسد تضمین داده است که آتش بس را در تمام زمینه ها از هوائی زمینی وتوپخانه ای رعایت کنند
4- هردو طرف تضمین دادند که مناطق جدیدی را در زمان آتش بس بهیچ عنوان تصرف نکنند
5- هردو طرف تضمین دادند که نیروها وتجهیزات سازمان ملل برای نظارت بر آتش بس وارد شوند
6- شروع گفتگوهای سیاسی برای حل بحران سوریه در همین ماهی که آتش بس شروع میشود
7- ورود کمک های انسانی به تمامی مناطق محاصره شده  که دولت ترکیه وروسیه آنرا بطورتام وتمام تضمین میکنند