افشاگری : سعید حسین زاده زندانی سیاسی افشا گری می کند


پس از ترخیص، از اورژانس بیمارستان و پایان معاینات و عکسبرداری های اولیه، بعلت آسیب های جدید فعلا فقط استراحت می کنم. شکایت و گزارشاتی کامل از بازداشت غیر قانونی یا در اصل ربایش و شکنجه اینجانب که سه روز پیش یعنی یکشنبه هفت آذر اتفاق افتاد، تنظیم شده است. بعد از پایان تعطیلات و در هفته پیش رو به مراجع مختلف می رویم تا به مسئولین مربوطه تقدیم شده و در کنار شکایات قبلی قرار گیرد؛ البته به دو مرجع مراجعه کردیم ولی تا بحال کسی پاسخگو نبوده است. قاطعانه و خستگی ناپذیر پیگیر خواهیم شد چرا که عوامل این تیم بازجوئی و شکنجه، دست بردار نیستند و احتمال آن زیاد است که قصد داشته باشند مجددا به هر شکل دیگری اقدام کنند. کشور ایران ارث پدرشان نیست که هر غلطی خواستند بکنند؛ از پول مردم تغذیه شوند و بزنند و ببرند و هیچ کس در مقابلشان ایستادگی نکند...
بطور معمول متهم بازداشت میشود و ممکنست که پیش از محکومیت و در دوره بازداشت مورد شکنجه نیز قرار گیرد، همانطور که در سال نود و سه و شروع بازداشت های اطلاعات ثارالله سپاه برخی مسائل اتفاق افتاده بود - هر چند که هر نوع شکنجه خلاف قوانین جاری نیز میباشد - اما اینکه در حالی که محکوم شده و بخشی از حکمم اجرا شده است و با حکم پزشکی عدم تحمل کیفری و دستورات قضائی دال بر توقف حکم از زندان مرخص شده و در حال درمان میباشم مجددا بازداشت و شکنجه کنند هر چند بی سابقه نیست ولی غیرمعمول، بدوی و وحشیانه است و نشان میدهد که اگر تمام قدرت در دستان این گونه نیروهای وابسته به اطلاعات سپاه قرار گیرد براحتی مشابه فجایع دهه شصت را تکرار میکنند. با وجودی که بسیاری از مسئولین و نیروهایی که در جمهوری اسلامی مشغول هستند به غیر منطقی و غیر قابل تکرار بودن اینگونه برخورد ها آگاه شده اند اما این دسته از تیم های بازجوئی و شکنجه - با وجود گذر زمان - کمترین تغییری نداشتند...

سعید حسین زاده موحد        تهران 13 آذر1395