افشاگری ،فیش در مقابل فیش،اعتراضات تصویری هم به اعتراضات میدانی اضافه شد.

فیش کارگر متخصص راه اهن در مقابل فیش حقوقی مدیران غارتگر حکومت اسلامی . روش جدیدی از مبارزه افشاگرایانه . همه به سوی پرسش مهم چه باید کرد کشیده می شوند.