مهدي فراحي شانديز كارگر ومعلم زنداني را دوباره تبعيد كردند

بگذار که برخیزد مردم بی لبخند
#حقوق بشر #ایران -محکومیت سه و نیم ساله مهدی فراحی همراه با تبعید
بنا به گزارشات رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٫زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز پس از انتقال اجباری
#حقوق بشر #ایران -محکومیت سه و نیم ساله مهدی فراحی همراه با تبعید
بنا به گزارشات رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٫زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز پس از انتقال اجباری همراه با ضرب و شتم در دادگاهی مجددا محاکمه شد.این زندانی سیاسی در وضعیتی به دادگاه منتقل شد که حتی لباس رسمی به تن نداشت و با ضرب و شتم وی را از بند خارج کردند .
آقای فراحی در همین دادگاه به اتهام پاره کردن عکس خامنه ای و شعار مرگ بر خامنه ای به سه سال و نیم زندان به صورت تبعید در زندان بویین زهرا محکوم شده است.
بنا به همین گزارش روز گذشته به آقای مهدی فراحی گفته شده که وسایل خود را جمع کرده و جهت انتقال به محل نامعلوم آماده باشد.از انتقال ایشان هنوز اطلاعی در دست نیست.
طبق اخرین گزارش های رسیده به احتمال زیاد مهدی فراحی شاندیز کارگر سندیکالیست وعضو هیات موسس سندیکای مدرسان آزاد را به زندان فشاپویه در منطقه علیشهوس منتقل کرده اند. در بندی که اتهامات زندانیان انجا اغلب قاچاق مواد مخدر سنگین است واعدامی هستند. به همین دلیل داشتن حکم اعدام برخی از انها برای فاصله گرفتن حتا موقتی از مرگ ، بنا به دستور مقامات حکومتی در زندان ممکن است به زندانیان سیاسی ومعترض صدمه بزنند. اتفاقی که تا به حال بارها برای زندانیان معترض در زندان های حکومتی افتاده است ، که اخرین نمونه ان که خبرش منتشر شد مربوط به حمله ره امیر امیر قلی در زندان اوین بود ، که برخی زندانیان عادی با چاقو به او حمله کرده بودند . وهمین باعث اغاز به اعتصاب غذای امیر امیر قلی شد. 
خبرگر