وزیر خارجه الجزایر: آزاد سازی حلب پیروزی بر تروریسم است

وزیر امور خارجه الجزایر روز یکشنبه در حاشیه «چهارمین همایش صلح و امنیت در آفریقا» بازپس گیری شهر حلب توسط ارتش سوریه را، پیروزی بر تروریسم توصیف کرد.
«رمطان لعمامرة» در پاسخ به اظهارات «پیر دفراین» مدیر اجرایی کالج اروپایی «ماداریاگا» در یکی از روزنامه های بلژیک و پیش بینی وی مبنی بر تکرار حوادث سوریه در الجزایر، گفت: اتفاقی که در حلب رخ داد این بود که دولت سوریه بار دیگر توانست این شهر را پس بگیرد و آن را تحت حاکمیت خود در آورد.


وی افزود: کسانی که پشت این اظهارات قرار دارند، خواب پیروزی تروریسم در حلب و جاهای دیگر را می بینند. در حالی که تروریسم شکست خورده است؛ آنها گمان می کنند تروریسم می تواند در الجزایر موفق شود.
وزیر امور خارجه الجزایر همچنین گفت که نباید به این گونه اظهارات اهمیت داده شود.
در حالی که برخی کشورهای عربی به حمایت از گروه های تروریستی در سوریه و اقدام علیه دولت قانونی این کشور متهم هستند، الجزایر همواره از راه حل سیاسی در چارچوب گفت وگوهای سوری-سوری حمایت کرده است.