دلار به مرز چهار هزارتومان رسید حکومت فاسد توان ماندن نخواهد داشت.

آفتاب‌‌نیوز :آفتاب: دلار با افزایش قیمت 300 تومان نسبت به روز گذشته از 3600 تا 3700 تومان به 3800 تا 4 هزار تومان رسید و سکه نیز با افزایش 100هزار تومانی قیمت در یک روز از یک میلیون و 400 تا 440 هزار تومان به یک میلیون 500 تا 540 هزار تومان رسیده است. آیا با این شرایط وفسادی که تمام وجود این حکومت را گرفته است ، این حکومت می تواند سر پا بماند؟ تصمیم با مردم ایران است.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...