دلار به مرز چهار هزارتومان رسید حکومت فاسد توان ماندن نخواهد داشت.

آفتاب‌‌نیوز :آفتاب: دلار با افزایش قیمت 300 تومان نسبت به روز گذشته از 3600 تا 3700 تومان به 3800 تا 4 هزار تومان رسید و سکه نیز با افزایش 100هزار تومانی قیمت در یک روز از یک میلیون و 400 تا 440 هزار تومان به یک میلیون 500 تا 540 هزار تومان رسیده است. آیا با این شرایط وفسادی که تمام وجود این حکومت را گرفته است ، این حکومت می تواند سر پا بماند؟ تصمیم با مردم ایران است.