افشاگران فساد ها را شلاق می زنند.

رییس اسبق شورای شهر منطقه آزاد تجاری ماکوآقای مهندس رضا زاده ، به دلیل  اعتراض به تخلفات و اختلاس های سازمان منطقه آزاد ماکو زندانی شد و ۷٤ ضرب شلاق خورد. هنوز چند روز بیشتر از دادن منشور حقوق بشری آقای روحانی نگذشته که صدای منتقد را به بیشرمانه ترین شکل خفه کردند و معتمد و محبوب مردم ماکو رو که در ادوار پیشین رییس شورای شهر ماکو بود را شلاق زدند و زندانی کردند. آقای فروزان که رئیس سازمان منطقه آزاد ماکو هستند با حمایت آقایان سعادت استاندار آذربایجان غربی و ترکان معاونت ریاست جمهوری در امور مناطق آزاد تجاری کشور با شکایت از وی و با نفوذ در دستگاه قضا ایشان را محکوم به جرایم واهی کردند. البته زحمات ایشان و دیگر فعالین بی ثمر نبود و مجلس شورا سازمان مناطق آزاد را از معاونت ریاست جمهوری به زیر مجموعه وزارت دارایی انتقال داد‌. چرا آقای رضا زاده بود که ،۷۴ ضربه شلاق خورد و به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد؟
بر سر ما مردم چه آمده که منتخب و مدافع مان را در روز روشن به جرم دفاع از حق مردم شلاق میزنند و ما کاری نمیکنیم. وظیفه ماست که از مبارزینمان حمایت کنیم و صدای رسای آنان باشیم.
اکبر لکستانی