عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

افشاگران فساد ها را شلاق می زنند.

رییس اسبق شورای شهر منطقه آزاد تجاری ماکوآقای مهندس رضا زاده ، به دلیل  اعتراض به تخلفات و اختلاس های سازمان منطقه آزاد ماکو زندانی شد و ۷٤ ضرب شلاق خورد. هنوز چند روز بیشتر از دادن منشور حقوق بشری آقای روحانی نگذشته که صدای منتقد را به بیشرمانه ترین شکل خفه کردند و معتمد و محبوب مردم ماکو رو که در ادوار پیشین رییس شورای شهر ماکو بود را شلاق زدند و زندانی کردند. آقای فروزان که رئیس سازمان منطقه آزاد ماکو هستند با حمایت آقایان سعادت استاندار آذربایجان غربی و ترکان معاونت ریاست جمهوری در امور مناطق آزاد تجاری کشور با شکایت از وی و با نفوذ در دستگاه قضا ایشان را محکوم به جرایم واهی کردند. البته زحمات ایشان و دیگر فعالین بی ثمر نبود و مجلس شورا سازمان مناطق آزاد را از معاونت ریاست جمهوری به زیر مجموعه وزارت دارایی انتقال داد‌. چرا آقای رضا زاده بود که ،۷۴ ضربه شلاق خورد و به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد؟
بر سر ما مردم چه آمده که منتخب و مدافع مان را در روز روشن به جرم دفاع از حق مردم شلاق میزنند و ما کاری نمیکنیم. وظیفه ماست که از مبارزینمان حمایت کنیم و صدای رسای آنان باشیم.
اکبر لکستانی