نکات اموزشی، عقب نشینی یکی از حکومتی ها در مقابل سندیکای کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
برخورد نامناسب نیروی انتظامی درتجمع 14آذر با کارگران ورانندگان شرکت واحد مقابل شهرداری وشورای شهر، صدای نماینگان شورای شهر را هم درآوردسرخو: ضرب وشتم کارگران شرکت واحد پذیرفتنی نیست.
رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت که «ضرب‌وشتم کارگران و بازنشستگان شرکت واحد به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و نیاز است هر چه سریع‌تر خاطیان شناسایی و با آنها برخورد شود.»
محسن سرخو در سیصد و دهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: «روز یکشنبه و زمانی که اعضای شورای شهر تهران در جلسه غیر علنی حضور داشتند تعدادی از کارکنان و بازنشستگان شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران تجمع کرده بودند.
وی افزود: «متاسفانه در پی اقدامی خشونت‌آمیز با برخی از کارگران و بازنشستگان این افراد مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و مسئولان حاضر به شنیدن خواسته‌های کارگران نبودند.
رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای اسلامی شهرتهران با تاکید بر اینکه احقاق حقوق کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: «درخواست ما این است که صحبتهای مطرح شده از سوی کارگران و درخواست‌های آنها مورد توجه قرار گرفته و برای حل مشکلات این عده اقدام شود.
سرخو در خصوص مشکلات بازنشستگان و کارگران شرکت واحد خاطر نشان کرد: «این عده که تعداد آنها نیز به کمتر از ۵۰۰ نفر می‌رسد برای دریافت مسکن دچار مشکل شده و نیاز است هر چه سریع‌تر خواسته‌های آنها مورد توجه قرار گیرد.»
وی با اشاره به برخورد صورت گرفته با کارگران و همچنین بازنشستگان شرکت واحد خاطرنشان کرد: «هنوز مشخص نیست ضرب و شتم کارگران شرکت واحد از سوی ماموران نیروی انتظامی بوده و یا نیروهای شهرداری تهران به چنین عملی اقدام کرده اند اما در هر صورت لازم است در این رابطه اقدامات اساسی صورت گرفته تا در نهایت مشکلات این قشر برطرف شود.» 
خبرگر:   آیا شورای شهر واقعا می خواهد ویا می تواند مسایل کارگران را حل کند؟ امیدواریم که حل کند وخواسته ها را پاسخگو باشند وبودجه های دزدیده شده را برای حل مسکن ومعیشت کارگران بدهد. اما چرا مجبور می شوند این حرف ها را بزنند؟ چون مقاومت سازمان یافته را دیدند. قدرت رسانه ای کردن خواسته ها را دیدند. امروز دیگر صدای کارگران ایران در گلو خفه نمی شود. شورای شهر وشهرداری ووزارت کشور وکل حکومت در اینده باید بدانند تمام مبارزات کارگران ومزد بگیران می تواند سازماندهی شود. امروز سندیکای کارگران شرکت واحد راه را به همه کارگران ایران نشان میدهد. ما به سوی سازماندهی همه مبارزات حقوق بگیران در سراسر ایران باید پیش برویم. گام های بعدی  ما تا بستن همه چهار راه های تهران پیش روی ماست. جمع اوری اعضای بیشتر، دادن حق عضویت منظم ماهیانه بیشتر ، تا بتوانیم هم همکاران اخراجی را پوشش بدهیم وهم هزینه های سندیکا را تا مین کنیم. ،تلاش برای خریدن مکانی به نام سندیکا حتا 4 متر مربع که مالکیتش مال خودمان باشد. بعد در باره نحوه خرید ونحوه استفاده از ان می توان تشکیلاتی تر گفتگو کرد.  تشکیل صندوق سراسری  حمایت اعتصاب در شرکت واحد ودر سراسر کشور، زیر نظر کمیسیون های مددکاری ومالی ،  و تشکیل چنین صندوقی در خارج از کشور برای حمایت جدی  از اعتراض ها واعتصاب های داخل کشور زیر نظر افراد شناخته شده و سازمانده ومدیریت آن باروش جمعی وسندیکایی . انتشار وپخش جزوه های اموزشی مربوط به مبارزات سندیکایی وکارگری وروش های نوین مدیریت وخود سازماندهی میدانی واینترنتی ، افزایش جلسات سندیکایی در سامانه ها ومنطق مختلف استان تهران و دیگر  شهرستانهای ایران، درخواست برگزاری مجامع عمومی آزاد تعاونی های مصرف ومسکن ، درخواست بیلان دقیق مالی وعملکردی وگزارش سالیانه وشش ماهه مدیریت های تعاونی ها، ( بیلان وگزارش مالی به تعداد اعضای تعاونی ها باید چاپ ودر اختیار کارکنان واعضا قرار گیرد.) حضور همه جانبه کارگران در جلسات مجامع عمومی وپرسشگری در باره تمام امور از هیات مدیره های کنونی ودر صورت نیازهیات های مدیره های  قبلی این تعاونی ها که، باید زیر نظر اعضا باشند وحساب وکتاب پس بدهند! مثل خود سندیکا . در خواست از همه کارگران برای ثبت نام در سندیکا وتعاونی ها. در خواست از کارگران بیخانمان که پول ندارند سهام تعاونی ها را بخرند در سندیکا زیر نظر کمیسیون مددکاری ، ومتشکل کردن انها در سندیکا . مشخص کردن اعضای قابل اعتماد سندیکا برای کاندیدا شدن در هیات مدیره های تعاونی های مسکن ومصرف وصندوق های قرض الحسنه با پشتیبانی توده ای کارگران ، فعال کردن هرچه بیشتر کمیسیون اموزش و اموزش کارگران واعضای سندیکا در رابطه با حقوق شان واشنایی با قانون کار ،قانون اساسی وقوانین بین المللی ، در رابطه با حقوق کار از جمله حقوق بنیادین کار ومقاوله نامه ها وکنوانسیون های جهانی کار واعلامیه جهانی حقوق بشر،  از طریق معرفی سایت های اموزشی مختلف وجزوه های اموزشی سندیکایی ، مثل کتاب اموزش های سندیکایی از  زنده یاد حسین سمنانی سندیکالیست قدیمی و کتاب الفبای مبارزه از زنده یاد احسان  مازندرانی  . سعی در پیدا کردن ومعرفی سایت ها ومطالب اموزنده مربوط به حقوق ومبارزات کارگران وهمه مزد بگیران ایران وجهان، پیدا کردن ومعرفی کردن کتاب ها وفیلم ها وویدئو های مفید برای کارگران وخانواده های انان وهمچنین شناسایی کانال های  رادیو تلویزیونی  وسایت های تفریحی واموزشی مناسب ومعرفی انها برای دیدن وشنیدن به همه مزد بگیران وبه خصوص اعضای سندیکا، هر چه ما اگاهی بیشتری داشته باشیم روش حق طلبی بهتری را فرا می گیریم.  همراهان وخانواده های بهتری خواهیم داشت. ادامه این نکات اموزشی را همراه با معرفی مصداق های اموزشی ان در خبر گر وبرنامه همراه با مزد بگیران  در تلویزیون دیدگاه پی خواهیم گرفت. 


https://telegram.me/vahedsyndica