نمایندگان مجلس حکومتی را برای آزادی آرش صادقی زیر فشار قرار دهیم.

مسعود پزشکیان- نماینده تبریز 09144051786
نادر قاضی‌پور نماینده اورمیه 09141410419
هادی بهادری- نماینده ارومیه 09123228108
شهروز برزگر - سلماس 09144433638
بهروز نعمتی - تهران 09122915591
محمد حسن نژاد - جلفا مرند09122470251
معصومه آقاپور -شبستر 09122183555
زهرا ساعی - تبریز 09144357400

احمد بیگی - تبریز 09121053663
الیاس حضرتی تهران 09121253332
فریدون احمدی زنجان 09126074586
شهاب الدین بیمقدار- تبریز 09124012004
عین الله شریف- ماکو 09144394576
یعقوب شیویاری - میانه09143230382
رضا کریمی - اردبیل 09144529632
محمود بهمنی - ساوجبلاغ09122222331
علی اکبری - شیراز09123874143
ولی ملکین - مشکین شهر09123214331
لاهوتی نماینده لنگرود 09111132411
بیرانوندی نماینده خرم آباد 09163674494
سعادت نماینده برازجان 09173731041
احمدی نماینده زنجان 09126074586
جعفرپور نماینده لارستان 09123276096
الماسی نماینده بوشهر 09122273640
رجبی نماینده شیراز 09171129338
پارسایی نماینده شیراز 09171135404
کواکبیان نماینده سمنان 09121263794
بادامچی نماینده تهران 09122086264
محجوب نماینده تهران 09122086264
خانم تاج الدین نماینده اصفهان 09132292605
عارف نماینده تهران091231481528
محمدی نماینده قزوین 09121536393
عثمانی نماینده بوکان 09121239199
خانم حسینی نماینده تهران 09122974991
کاتب نماینده گرمسار09122592685
لاریجانی نماینده قم 09121483006
مطهری نماینده تهران 09121007783
قاضی زاده نماینده فریمان سرخس 09155116682
یوسف نژاد نماینده ساری09113524260
رجبی نماینده شیراز 09171129338
پارسایی نماینده شیراز09171135404‎