اعتراضات دانش آموزان شوش

دانش آموزان مدارس شهر شوش به دلیل نداشتن وسایل گرمایش در استان خوزستان دست به اعتراض زدند.این اعتراضات در شهر شوش بازتاب گسترده ای اشته است.

تجمع اعتراضی دانش آموزان در شوش
 درروز چهارشنبه شماری از دانش آموزان شهرشوش در استان خوزستان در اعتراض به نبود وسایل گرمایشی در مدارس این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
دانش آموزان معترض مدارس مختلف شوش با برپایی تجمع و سردادن شعارهایی از جمله "با دستان یخ زده چگونه بنویسم" به نداشتن برق و وسایل گرمایشی مناسب در مدارس، اعتراض کرده و خواستار حل و فصل مشکلات مدارس خود  شدند.