ناصر محرم زاده سندیکالیست شرکت واحد را به دستور سرهنگ جعفری به شدت کنک زدند.

ناصر محرم زاده بر اثر ضرب و شتم توسط نیروهای تحت فرمان سرهنگ جعفری و بر خورد باتوم به سرش بی هوش شد.
رانندگان بازداشت شده در ساختمان پلیس امنیت میدان ارگ که تا ساعت 3/30 در بازداشت بودند. اما به دلیل ازدحام همکاران وشعارهایی که دادند واعلام کردند تا همکارانشان ازاد نشوند میدان را ترک نخواهند کرد، حکومت را وادار به آزاد کردن همکارانشان کرده اند.
ایرج فدایی راننده شرکت واحد توسط نیروهای تحت امر سرهنگ جعفری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده به بیمارستان سینا منتقل و بعد از معالجه سرپایی به جمع همکاران معترض پیوست.
فدایی ها در حال افزایشند .حکومت مستاصل شده است. 


راننده گان ودیگر کارگران خود را برای انواع اعتراضات بعدی اماده می کنند.


فدایی بعد از برگشتن از بیمارستان سینا باز هم به میان اعراضیون بازگشت. او گفت :
پیکار های ما ادامه خواهد یافت . 

سندیکالیستها در میدان مبارزه مشورت می کنند ، خرد جمعی وبرقراری انضباط ودانستن هدف مبارزه واهداف ان ، ک حرکت را به پیروزی می رساند .