مهدی فراحی شاندیز را دوباره شکنجه کردند وبه انفرادی بردند.

نامه زندانیان رجایی شهر به عاصمه جهانگیر در رابطه با پرونده سازی و ضرب و شتم مهدی فراحی شاندیز زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامه ای به خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشردر ایران از وی خواستند که به وضعیت زندانی فراحی شاندیز و ضرب و شتم وی رسیدگی کند.آنان گفتند در ایران مرجع تظلم خواهی وجود ندارد و ضمانتی برای دفاع و دادخواهی در دادگاهها نیست. آنان در نامه خود نوشتند: مهدی فراحی ۵۰ روز از اتمام حکمش گذشته و می بایست آزاد می شد ولی با یک فقره پرونده سازی جدید بدون اطلاع قبلی به دادگاه فراخوانده شد.
متن نامه ایشان را در زیر می خوانید:
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد 

خانم عاصمه جهانگیر 
با سلام و احترام 

این شکوائیه را برای شما می نویسیم چون به واقع هیچ مرجعی برای تظلم خواهی در ایران وجود ندارد. محاکمه در دادگاه صالحه البته حق هر شهروندی است و مطابق ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر در دادگاه باید تمامی ضمانتهای لازم برای دفاع وجود داشته باشد٫ در حالی که همه ما زندانیان می دانیم که در دادگاه های این حکومت نه تنها هیچ امکانی برای دفاع و دادخواهی جود ندارد بلکه خود صحنه دادگاه محل ضرب و شتم و توهین وفحاشی (به خصوص توسط قاضی!!!) به زندانیان است و چنانچه متهم اصرار به دفاع از خود داشته باشد، بعد انبوه ضرب و شتم و توهین به سلول انفرادی هم فرستاده می شود.

همین امروز اقای مهدی فراحی شاندیز که 50روز هم از اتمام حکمش گذشته و می بایست در ماه سپتامبر یا اوایل اکتبر ازاد می شد با یک فقره پرونده سازی جدید (و البته بدون هیچ اطلاع قبلی) به دادگاه فراخوانده شد. با وجود اینکه ایشان صدور هر حکم غیابی را هم پذیرفته بود و تنها نمی خواست در دادگاه هم مورد ضرب و شتم و اهانت قرار بگیردهمین که از رفتن به دادگاه استنکاف کرد، امیریان جانشین زندان،یوسف مردی رئیس حفاظت و شجاعی رئیس بند مربوطه به بهانه اینکه این توهین به نظام است و مسئولین بالاتر ما را بی لیاقت قلمداد می کند، با انبوده مسئولین و ماموران گارد زندان به داخل بند یورش اوردند و در مقابل چشم همه ما امضا کنندگان اقای "شاندیز" را درحالیکه توسط "شجاعی" کتفش پیچانده شده بود و مامور دیگر کمر و پای او را می کشیدند، کشان کشان و حتی با لباس زیر و پیژامه به زعم خود به "دادگاه" بردند. در اثر اعتراض زندانیان دیگر فردی به نام میرزایی که اخیرا از زندان اوین به عنوان افسر جانشین به رجایی شهر اورده شده، اقای شاندیز و معترضین را با فحاشی رکیک، جنسی و ناموسی به عدم مداخله مجبور می کرد که موجب اعتراض شدیدتر و شعارهای زندانیان شد... این که در مسیر بردن به "دادگاه" چه بلایی بر سر ایشان (اقای شاندیز) اوردند اطلاعی نداریم ولی از طریق زندانیان دیگر مطلع شدیم که بلافاصله بعد از "بیدادگاهی" چند دقیقه ای و حتی خارج از زمان اداری، او را به سلول انفرادی فرستادند. 

ما امضا کنندگان زیر"زندانیان سیاسی – عقیدتی" از شما مصرانه تقاضای پیگیری داریم چون خود دادگاه های نمایشی و حضور در انها برای زندانیان به قیمت شکنجه، ضرب و شتم و توهین و سلول انفرادی، تمام می شود و اغلب حاضر به شرکت در چنین دادگاههایی نمی شوند.

جهت اطلاع کسان دیگری را که زندانیان در این یورش شناختند، سید احمدی رئیس بند 3 ، گودرز رئیس قرنطینه، زلفعلی رئیس گارد زندان و باقری مامور اعدامها بودند.
با تشکر و سپاس

زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج 
رونوشت :
شورای حقوق بشر سازمان ملل

عفو بین الملل