افشاگری های هم میهنان درحمایت از مهندس رضا زاده نماینده واقعی اسبق شورای شهر ماکو

گزارشات تکمیلی در باره مهندس رضا رضا زاده 
در منطقه ازاد تجاری ماکو توسط ترکان معاون رییس جمهورورئیس مناطق ازاد و استاندار آذربایجان غربی و مدیر عامل منطقه ازاد تجاری ماکو حسابی اختلاس شده است.
و چون مهندس رضا زاده نماینده مردم ، موضوع  را در منطقه عمومی کرد.حکومتیان مهندس رضا زاده را زندانی کردند وشلاق زدند،  تا دیگر جرات نکنند در این خصوص حرفی بزنند.
مهندس از منتقدین منطقه آزاد در خصوص زمین خواریها،واگذاریهای ارزان َقیمت،عقد قرارداد با لابی های قدرت و عوامل استاندار و سو مدیریت در جذب سرمایه گذار و جذب منابع مالی و هزینه کرد سازمان بود.
درآمد سازمان مناطق ازاد بیشتر از عمده از فروش زمینهای ماکو شوط و پلدشت و واردات هست که اکثرا در اورمیه برای کارهای عمرانی شهرداری هزینه میشود.
استاندار از اعضای هیات مدیره هست که دوستی صمیمی با ترکان دارد،ترکان مدیر عامل کل مناطق آزاد کشوراست.


فروزان رئیس مناطق آزاد ماکو ،تابحال از ۸ نفر منتقد شکایت کرده که رضازاده اولینش بود رفت  به حبس .فروزان فرستاده ترکان و سعادت هست و بازوی دزدی اینهاست.

سعادت استاندار هست.
فروزان  با فروش خاک شوط ،ماکو، پلدشت به عنوان مناطق ازاد ، داره به ریش ملت ما میخنده و منتقدین رو زندان میندازه.
لذا ما گروهی ازمردم ماکو وحومه خواهان رسیدگی به پرونده مهندس رضا رضا زاده در مراجع بین المللی و کمک به حقوق انسانی او هستیم.