انفجار وترور افراد حزب دموکرات کردستان

اطلاعیە در خصوص انفجار تروریستی در یکی از قرارگاههای حزب دمکرات کردستان
جهت اطلاع افکار عمومی
انفجار تروریستی در نزدیکی یکی از قرارگاههای دفتر سیاسی حزب، منجر بە شهادت و مجروع شدن شماری از مبارزان حزب دمکرات گردید.
شب جاری ١٩م دسامبر (شب یلدا) حدود ساعت ١٠ شامگاه در حالیکە شرکت کنندگان در مراسم میلاد دکتر قاسملو، در پی خاتمەی برنامە بە منازل خود بازمی‌گشتند، دو انفجار پی در پی در نزدیکی پست بازرسی درب ورودی قرارگاه مرکزی حزب رخ داد. بر اثر این انفجار متأسفانە شش تن جان خود را از دست دادند و چهار نفر نیز مجروح گشتند.
شهدای این رویداد عبارتند از:
1 ــ علی قویتاسی، کادر حزب
2 ــ وهاب میرخضری، پیشمرگ حزب

3 ــ سالار باقری، پیشمرگ حزب
4 ــ ارسلان عباس‌نیا، پیشمرگ حزب
5 ــ ناصر کریمی، عضو اتحادیەی جوانان دمکرات
6 ــ عدنان عبداللە، درجەدار پلیس امنیتی
ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و نیز عرض تسلیت و ابراز همدردی عمیق خود با خانوادەی شهدای این رویداد و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، اعلام می‌داریم کە تحقیقات در خصوص این حادثە ادامە دارد و نیروهای امنیتی و دستگاههای ذیربط در محل رویداد حضور دارند. اطلاعات بیشتر در این خصوص در اطلاعیەهای آتی بە اطلاع افکارعمومی خواهدرسید.
دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

شامگاه ٢٠ دسامبر

آذرماه ١٣٩٥