عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

دعوت فرهنگیان باز نشسته به گردهمایی برای افزایش حقوق در 20 دی ماه 1395 میدان پاستور

توجه! اگر از حقوقمان دفاع نکنیم به این روز می افتیم.

 بازنشسته فهیم وآگاه فرهنگی!
 حقوق و معیشت مناسب حق شهروندی ماست!  برای اعتراض به افزایش ناچیز و توهین آمیز به حقوق بازنشستگان و  در خواست سهم بیشتری از بودجه،  گرد هم میاییم: 
زمان: دوشنبه ۲۰دیماه ساعت ۱۰ صبح مکان: میدان پاستور، خ پاستور، جنب بیمارستان شوریده، نهاد ریاست جمهوری
کانون بازنشستگان مستقل فرهنگیان ایران
14 دی ماه 1395
 لطفا اطلاع رسانی کنید.