اعتراض به 20 ملیون تومان هزینه جهانگیری برای یک نهار در کرمانشاه

هزینه ۲۰ میلیون تومانی نهار جهانگیری معاون دولت اعتدال و ۲۶ میلیونی هتل تنها برای سفر چهار ساعته به کرمانشاه!
جهانگیری معاون روحانی در سفری ۴ ساعته به کرمانشاه فقط جهت ضیافت نهار درکرمانشاه، ۲۰ میلیون تومان هزینه کرده است، همینطور ۲۶ میلیون تومان هزینه هتل برای چند ساعت شده است.
به گزارش رجا نیوز٬هزینه ها از جیب استان بی پول کرمانشاه برای مقامات خوش خوراک و خوش هزینه دولت یازدهم که برخی از آنها به گرفتن حقوقهای نجومی و خوردن شیشلیک مشهور شده اند فقط به سفر روحانی محدود نمی شود.
پس از سفر روحانی به کرمانشاه و روشن شدن پشت پرده استقبالهای تصنعی از روحانی با هزینه های سرسام آور از جیب بیت المال هنوز هیچ یک از مدیران استانداری و فرمانداری کرمانشاه توضیح و یا عذرخواهی بابت این ریخت و پاشها نداشتند.
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی با هیات همراه ۶۰۰ نفره پیش از سفر هیات دولت به کرمانشاه سفری چند ساعته به استان داشت که هزینه های اشرافی آن در استان محروم کرمانشاه مایه شرمساری است.

هیات ۶۰۰ نفره همراه جهانگیری در سفر چند ساعته به کرمانشاه فقط چیزی حدود ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان نهار صرف کرده اند!

۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تنها هزینه چند ساعت استفاده از اتاق های هتل مورد استفاده بوده است و بیش از یک میلیون تومان فقط چای و نسکافه میل شده شده است!

ریخت و پاشهای درآور در استان کرمانشاه برای اسحاق جهانگیری در حالی است که او مدام مدعی برخی سوء استفاده ها و مبارزه با فساد می شود و مسئولیتی با همین عنوان دارد.

استان کرمانشاه از نظر در آمد سرانه، بیکاری و… در وضعیت دردناکی است و در لایحه بوده ۹۶ نیز به شدت مورد غفلت دولت و مدیران استانی قرار گرفته است.