مهدی هاشمی ، پدرم را کشتند .

به نقل از فیس بوک میترا یکتا  مبارز شناخته شده ، مهدی هاشمی رفسنجانی در میان جمعیت جلوی بیمارستان فریاد زد که پدرم را کشتند. پدرم با گروهی از فرماندهان سپاه جلسه داشت و در جلسه مایعی نوشیده است، چای یا شربت که منجر به ایست قلبی در جا می شود. وهمانجا سکته می کند. مهدی هاشمی خواهان شکالبد شکافی جسد پدرش شده است که خامنه ای با این کالبد شکافی مخالفت کرده است. اما مهدی هاشمی کما کان بر کالبد شکافی پدرش پافشاری می کند. یارانی دیگر گفته اند این که می خواهند جسد رفسنجانی را به مشهد ببرند برای ان است که جلوی اعتراضات را به هنگام تشییع جنازه او بگیرند. منتظر خبر های دقیق تر هستیم. آشفتگی که در عکس می بینیم می تواند دال بر این ماجرا باشد.