محرومیت در ترکمن صحرا

روستاهای ترکمن نشین از امکانات اولیه محرومند
توهرا-کلاته محمدی وکلاته اسماعیلی دو روستایی از توابع راز و جرگلان منطقه ترکمن صحراست که از نعمت برق محرومند.
به گزارش توهرا، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا ، با وجود اینکه جمعیت این روستا ها ۱۵ خانوار است سال هاست از نعمت برق محرومند.

یکی از شهروندان درباره مشکلات روستایی به توهرا گفت: روستای ما نیازمند حمایت های دستگاه های دولتی است ،اینجا از جاده آسفالته ،گاز و آب شرب و حتی از مراکز بهداشتی هم خبری نیست.