ویکی لیکس گزارش سازمان اطلاعاتى امريكا در رابطه با حملات سايبرى را مسخره خواند

ويكي ليست منبع اطلاعاتى كه بر اساس آن گزارش سازمان اطلاعاتى امريكا ارائه شده مبنى بر دخالت روسيه در انتخابات اين كشور را به تمسخر گرفت.به گزارش اسپوتنيك ويكي ليست منبع اطلاعاتى كه بر اساس آن گزارش سازمان اطلاعاتى امريكا ارائه شده مبنى بر دخالت روسيه در انتخابات اين كشور را به تمسخر گرفت. اين سازمان ميگويد: در گزارش محرمانه راجع به حملات هكرهاى روسى نكته جالبى وجود دارد كه اين گزارش بر اساس توييت ها و برنامه هاى تلويزيونى ارائه داده شده است. 

همچنين ويكي لیکس افزود كه نويسندگان اين گزارش رفتار سياستمداران وفادار به كرملين، رسانه هاى دولتى و طرفداران كرملين در شبكه هاى اجتماعى را بررسى و آناليز كرده اند. پيشتر سازمان CIA گزارشى منتشر كرد مبنى بر دخالت مسكو در انتاخابات رياست جمهورى امريكا. در آن ذكر شده است كه ولاديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه شخصا فرمان دخالت و اثرگذارى را در انتخابات گذشته داده است. همچنين بخش قابل ملاحظه اى از اين گزارش به موضوع » تلويزيون كرملين تلاش ميكند كه بر سياست امريكا تأثير گذارد و ناخوشايندى در كشور بوجود بياورند» به خبرگزارى اسپوتنيك و آر تى اختصاص داده شده است. ابن چنين اتهاماتى به سمت مسكو پيشتر نيز مطرح شده بود، ولى هيچگاه مدركى ارائه نشد براى اثبات آنها.