خدعه ار صفات بارز امام بود

‌شخصی که عبا پوش در وسط تصویر میبینید حاج کریم دستمالچی از بازاریان معروف تهران است که هزینه هواپیمای حامل خمینی به ایران را شخصا پرداخت کرد و در سال 1360 با حکم ارتداد خمینی به جرم برگذاری تظاهرات مخالفت با قانون قصاص اعدام شد.

نامبرده یکی از اعضای جبهه ملی ایران و قبل از انقلاب منزلی برای خمینی در پاریس خریداری کرده بود تا در صورتی که اقامت خمینی طولانی تر شود در آنجا زندگی کنند وی 22 تیرماه 1360 اعدام شد.
خدعه از صفات بارز امام بود .