اعلام کشف گورهای دسته جمعی در شهرستان های مختلف

#‏ايران - 26 دیماه سال 1367:کشف گورهای دستجمعی #زندانیان سیاسی #قتل‌عام شده #تابستان67
رژیم جنایکار خمینی پس از سرکشیدن جام زهر آتش‌بس در سال 67، موج گسترده‌یی از اعدام زندانیان سیاسی در شهرهای مختلف ایران به‌راه انداخت و 30 هزار تن از رشیدترین فرزندان این میهن را قتل‌عام نمود.در دی‌ماه همان سال، اجساد صدها تن از این اعدام‌شدگان در گورهای دسته‌جمعی توسط مردم کشف گردید.در یک نمونه در یک گور بزرگ دسته‌جمعی در نزدیکی جاده صومعه سرا ـ کسماء در استان گیلان تنها طی یک شب چندین کامیون جنازه دفن شده بودند. در حوالی جاده خاوران در نزدیکی تهران،از سوی دادستانی خمینی، اجساد گروه زیادی از اعدام شدگان را در مجاورت گورستان ارامنه دفن کردند.
در تهران در قطعه 93 گورستان بهشت زهرا،تعداد زیادی ازاعدام‌شدگان را در یک کانال بزرگ دفن کردند. همچنین در قطعه‌های 106 ـ 107 و 108 و 109 بهشت زهرا محل دفن تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شده توسط خانواده‌هایشان کشف شد.در اوایل دیماه67، در منجیل به‌دنبال بارندگی شدید، یک گور جمعی شامل اجساد بیش از 80زندانی سیاسی قتل‌عام‌شده در 2کیلومتری غرب جاده تهران‌ـ‌‌رشت کشف شد.در اصفهان در کنار گورستان باغ رضوان،دهها گور جمعی ایجاد شده و دسته‌های 40تا100نفری شهیدان را در آنها ریخته و با خاک پوشانده بودند. این گورهای دسته‌جمعی توسط خانواده‌های قتل‌عام‌شده کشف شد.در شهرهای کلاچای و رودسر، خانواده‌های زندانیان سیاسی، دو گور جمعی شامل 10جسد از فرزندانشان را پیدا کردند و به‌دنبال آن میان اهالی و پاسداران، درگیریهایی رخ داد.در گرمسار، شاهدان عینی گزارش دادند که دو کامیون پر از اجساد اعدام‌شدگان را از زندانهای اوین و قزلحصار به بیابانهای اطراف گرمسار آورده و در گورهای جمعی بزرگی دفن کردند. کشتار زندانیان سیاسی در سال67 از آغاز، مخفیانه صورت می گرفت.