ضرب وشتم زندانی درزندان قم به دلیل شرکت نکردن در کلاس قران

خبری تاسف آور از وضعیت زندانی زندان لنگرود قم، حسین غلامی آذر؛

 امروز از سوی زندان لنگرود قم خبر رسید که به دستور رییس بند دارالقران زندان لنگرود قم، و همچنین رییس حفاظت اطلاعات (نجاری) و رییس زندان (فهیمی) تعدادی از سربازان، اقدام به ضرب وشتم محبوس در آن زندان، حسین غلامی آذر پرداخته اند؛ دلیل این اقدام وحشیانه، شرکت نکردن ایشان در کلاسهای اجباری قرآنی، ذکر شده است.
همچنین به دستور رییس زندان لنگرود قم (فهیمی) کلیه ملاقاتها و حتی حق تماس تلفنی این زندانی، ممنوع اعلام شده است.
امروز این زندانی محبوس در زندان لنگرود قم، توسط دیگر زندانیان، چنین پیغامی را به بیرون از زندان و برای فعالان حقوق بشر ارسال داشته است:
در این زندان وضعیت بهداشت زیر صفر است؛ برای درمان زندانیان از خودشان، هزینه دریافت میگردد؛ جدا از اینکه حضور زندانیان در  کلاسهای احکام و قران، اجباری میباشد، حتی از زندانیها برای آن شهریه اخذ میکنند؛ کسانیکه به مسئولین زندان مبالغی را تحت عنوان اهداء به زندان پرداخت میکنند، از امتیازات ویژه برخوردار میشوند و کسانیکه از پرداختن چنین مبالغی که گاها میلیونی نیز میباشد، عاجزند، دچار تبعیض در نحوه برخورد مسئولین آن زندان میشوند؛ البته مبالغ گفته شده فقط تحت عنوان اهدائی اخذ میگردد تا مشروعیت دریافت داشته باشد، ودر حقیقت این مبالغ به جیب مسئولین فاسد و خلافکار آن زندان میرود؛ در این زندان هر زندانی که پول بیشتری داشته باشد، مدت زمان بیشتری را میتواند از تلفن زندان استفاده کند و با پرداختن مبالغی به رییس بند دارالقران (هاشمی) از امتیاز و توانایی تماس های مکرر و طولانی مدت بهره میبرد، البته جناب هاشمی این مبالغ را تحت عنوان هدیه جهت خرید کتب مذهبی، از زندانیان اخذ میکند! به هنگام مراجعه خانواده زندانیان جهت ملاقات با زندانی، به دستور رییس زندان، رفتاری تحقیر آمیز، نظیر بازرسی بدنی ویژه از آنها و خصوصا از بانوان انجام میشود، و اگر چنانچه کسی نسبت به این بی حرمتی ها معترض گردد، او را از ملاقات محروم میکنند؛ نگاه مسئولان زندان نسبت به زندانیان به مانند برده داری میباشد و هر روز بر شدت رفتار وقیحانه آنها، افزوده میشود؛ در این زندان، زندانیانی که به مسئولان آن مبالغی را پرداخت میکنند، حتی از مدت زمان بیشتری در ملاقات با خانواده هایشان بهره میبرند؛ وضعیت نابسامان مدیریتی در این زندان بقدری اسفناک است که در پی استرس و فشارهای روحی و سخت گیری های طاقت فرسا، با افزایش چشمگیر، خودکشی ها، از سوی زندانیان روبرو هستیم؛ حتی در پی احکام سنگین صادره از سوی شعبات کیفری مستقر در دادگستری قم، بیش از سه چهارم زندانیان زندان مرکزی قم (لنگرود) را اعدامیانی تشکیل میدهند که هر روزه شاهد اعدام دست کم، دو زندانی در این زندان میباشیم که به تعبیری دیگر میتوان از این مکان بعنوان گوانتاناموی ایران نام برد؛ وضعیت نابسامانی های مدیریتی و اخلاقی و فساد گسترده در این زندان، بسیار گسترده تر از آنست که بتوان با گفتار و واژه ها، آنها را توصیف نمود، و کسانی که نسبت به این موارد و بی عدالتی ها معترض شوند، به سرنوشت امروز من دچار میشوند؛ ضرب و شتم و محرومیت و ممنوعیت از ملاقات با خانواده و تلفن و.... 

اخبار و توصیفات فوق، اظهاراتی بود که از سوی زندانی محبوس در آن ستمکده (حسین غلامی آذر)،  برایمان مخابره گردید و سعی بر آن شد که با حفظ اصول امانت داری و پرهیز از حذف یا اندک اضافه نمودنی در آن، به نحو احسن، آنرا به نگارش درآوریم و هشداری دهیم به متولیان عرصه حقوق بشر در قوه قضائیه جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای بازرسی و نظارت کننده، باشد که تلنگری دیگر باشد بر گوشهای ناشنوایشان، ای بس که گفتیم و نوشتیم از وضعیت نابسامان زندان رجائی شهر و اینکه دوستانمان نظیر بهنام ابراهیم زاده، و هم اکنون که من و شما و در منزل و محل کار گرم خود نشسته ایم، اما آنان در این سوز و سرمای زمستان، بدون وسایل گرمایشی، شب و روز ها را سر میکنند و اعتراضات مکرر و ده ها باره، زندانیان و متن های فعالان عرصه حقوق بشر نیز تاکنون گوش های کر مسئولان نابخرد و نالایق قضایی سراپا غرق در فساد را، شنوا نکرد و زمستان به سر آمد و دریغ از شبی گرم برای آن مظلومان دربند.