ربوده شدن سه معلم و فعال مدنی اهوازی

عیسی دمنی (حداد) ، مجاهد زرگانی و ناجی حیدری ساعت 3 بامداد روز دوشنبه از منازل خود ربوده شدند.
طبق اخبار واصله حوالی ساعت 3 بامداد روز دوشنبه 27/10/1395 افرادی ناشناس بصورت همزمان به خانه های سه فعال مدنی اهوازی به نامهای عیسی دمنی ، مجاهد زرگانی و ناجی حیدری وارد شده و آنها را با خود به جای نامعلومی بردند.

عيسى دمنى ابو عماد 43 ساله ودارای دو فرزند ،روزنامه نگار و معلم زبان عربی می باشد ، که در زبان و ادبیات عرب خبره بوده و در سمینارهای مختلف علمی به سخنرانی می پرداخت ، وی با تشکیل کلاس های آموزش زبان عربی خدمات ارزنده ای را به زبان مظلوم مردم اهواز نموده و کمک های شایانی را به فرهنگ مردم عرب کرده است.
مجاهد زرگانی ابو علی 36 ساله دارای یک فرزند ، شاعر ، دانشجوی زبان و ادبیات عرب و مغازه دار ، یکی از موسسان موسسه خیریه کمک های مردمی می باشد ، که با آنکه خود ساکن روستاهای فقیر نشین اطراف اهواز بوده به خانواده های بی بضاعت اهوازی کمک می نماید. مجاهد در ادبیات عرب دست طولایی داشته و یکی از شاعران معروف این دیار است.
ناجی حیدری ابو عبدالسلام 38 ساله دارای دو کودک ، معلم و مترجم زبان و ادبیات عرب ، از فعالان مدنی اهواز می باشد که علیرغم مشکلات مالی و سختی زندگی در تعالی زبان عربی با مقاله های متعدد علمی تلاش های وافری نمود .وی فعالیت های عدیده ی فرهنگی داشته و از معلمان معروف عربی شهر اهواز می باشد.
این سه فعال مدنی که فقط و فقط به زبان عربی و کمک رسانی مردمی توسط یک موسسه خیریه رسمی اهتمام داشته ، ناگهان توسط افرادی ناشناس از خانه های خود ربوده شده و به جای نامعلومی سوق داده شدند.این فشارها بر فعالان مدنی اهوازی طاقت فرسا شده و موجب رعب و وحشت طیف عظیمی از فعالان عرب شده است، تا جایی که فعالان اهوازی نه اینکه فقط از فعالیت سیاسی بلکه از کمترین فعالیت فرهنگی واهمه داشته و ابا دارند.
فشارهاى متوالى بر اعضای نو موسسه های مدنى در روزهای اخیر افزایش یافته تا جایی که اعضای این موسسات ، آرام آرام دست از کار مدنی کشیده و موسسات خود را ترک می کنند.