قتل یک جوان لرستانی توسط پلیس راهنمایی ورانندگی

روز دوشنبه ۱۳دی ۹۵، یک جوان اهل پلدختر لرستان به نام ساسان (امیر) عالی پور به علت تیراندازی توسط نیروی انتظامی پلیس راه راهور و با اصابت ۳گلوله به قتل رسید.

ساسان عالی پور در کرج به علت وجود یک اسپری فلفل در خودروی وی توسط ماموران انتظامی و امنیتی دستگیر و به مدت ۲ماه در زندان به سر می برد و خانواده وی در این ۲ماه از وی بی اطلاع بودند. پس از ۲ماه که ساسان آزاد می شود با برادرش تماس گرفته و از وضعیت خود برادرش را مطلع می کند و از وی می خواهد که یک خودرو برایش بفرستد تا کارهای آزادی خودروی توقیف خودش را سریعتر انجام دهد که پس از کلی دوندگی و دردسر در نهایت ماشین خود را آزاد کرده و در حالیکه برای رفتن به سمت شهرستان خودش یعنی پلدختر بود، ماموران راهور جلویش را دوباره گرفته و او را تحت فشار قرار می دهند که وی با اصرار می گوید که من بچه این شهرستانم و با کلی دردسر ماشین ام را به تازگی از پارکینگ درآورده ام و پس از کلی بحث و عدم رعایت حال جوانی که به تازگی از حل مشکلاتی رها شده بود، این جوان مجبور به فرار با خودرویش می شود که مامورن راهور وی را تعقیب کرده و با پلیس هماهنگ می کنند که بدون هیچ حکمی به این جوان تیراندازی کرده و با شلیک ۳گلوله به سمت خودروی وی، ساسان در دم و در همان محل جان می سپارد. ماموران قاتل بعد از کلی جست و جو در ماشین وی متوجه می شوند که هیچ مورد غیر قانونی در ماشین وی وجود نداشته است.
 لازم به توضیح است که در پیگیری دوستان ساسان عالیپور از وضعیت وی، آنها نیز توسط ماموران دستگیر شده و به طرز وحشیانه ای و با پوشاندن سر به آنها حمله کرده و همگی را به آگاهی می برند و با ضرب و شتم وحشیانه و شکنجه های بسیار آنها را تحت فشار قرار می دهند که از آنها اعترافاتی مبنی بر اینکه بگویند داعشی هستند، بگیرند که البته در این کار موفق نمی شوند و پس از ۲هفته دوستان ساسان آزاد می شوند.
 اما آنها بیخبر از اینکه دوستشان جان خود را از دست داده با خانواده وی تماس گرفته که از حال او جویا شوند و پس از تماس متوجه می شوند که ساسان فعلا به خانه نرفته و بعد از پیگیریهای بسیار و تماس با بیمارستانهای مختلف کرج متوجه می شوند که جنازه او در یکی از بیمارستانهای کرج هست و هنگامیکه برای تحویلگیری پیکر ساسان مراجعه می کنند ماموران به بهانه اینکه وی از مجاهدین بوده است از تحویل پیکر جوان به قتل رسیده ساسان عالی پور به خانواده اش خودداری می کنند و پس از پیگیری و التماسهای برادر و خانواده، مامورین را مجبور می کنند که پیکر فرزندشان را تحویل دهند و این جوان را به شهرستان پلدختر لرستان آورده و در همان جا به خاک می سپارند.