بیکاران پلاسکو باید حمایت شوند/ دولت و مالک اصلی برای زیان‌دیدگان هزینه کنند

یک فعال صنفی کارگری می گوید وظیفه حاکمیتی دولت است تا از کسبه و آن دسته از کارگران ساختمان پلاسکو که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند، حمایت کند. به گزارش سلامت نیوز، ناصر چمنی در گفتگو با ایلنا گفت: از آنجایی که در واحدهای صنفی کوچک از جمله کارگاه های مستقر در ساختمان ویران شده پلاسکو بیشتر افراد شاغل مشمول مقرری بیمه بیکاری نیستند، وظیفه حاکمیتی دولت است که برای این افراد چتر حمایتی لازم برقرار کند. پس از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو که به تخریب کامل آن انجامید، 

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که مقرری بیکاری بیمه شدگان تامین اجتماعی از همان روز حادثه برقرار می شود این در شرایطی است که تعداد کثیری از کارگران ساختمان پلاسکو یا بیمه نیستند و یا مانند کسبه مستقر در این ساختمان به صورت اختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده اند. به گفته چمنی، کارگرانی که بیکار شده اند برای گذارن معاش خود و خانواده هیشان پناهی جز دریافت مقرری بیکاری ندارند و اگر این مقرری به آنها تعلق نگیرد قادر به تهیه مایحتاج اولیه زندگی خود نخواهند بود. وی با تاکید بر اینکه بیمه بیکاری و حمایت های اجتماعی باید به تمامی کارگران ساختمان پلاسکو اعم از بیمه شده و بیمه نشده تعلق گیرد، افزود: مقرری بیکاری باید به همه کارگران پلاسکو حتی کارگرانی که خود را به صورت اختیاری بیمه کرده اند تعلق گیرد. چمنی افزود: حادثه ای که برای ساختمان پلاسکو رخ داد، آخرین دست از این حوادث نیست و کارگاه های بسیاری در سطح کشور وجود دارند که از بازرسی های بیمه ای معاف شده اند و کارگرانشان هم اکنون خود را به صورت اختیاری بیمه کرده اند. در روزهای گذشته تعدادی از کارگران ساختمان پلاسکو که خود را به صورت اختیاری بیمه کرده بودند، 

برای پر کردن فرم دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار جنوب غرب تهران مراجعه کرده بودند اما مسئولان این اداره به آنها گفتند که مقرری بیکاری شامل حال آنها نمی شود. این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان باید تجهیز ساختمان را در دستور کار قرار می داد، تصریح کرد: جدا از مسئولیت هایی که در مقام مالک ساختمان برعهده بنیاد مستضعفان بوده است، جادارد تا این نهاد در راستای رسالت اصلی خود هم که شده است برای حمایت از زیان دیدگان این حادثه اقدام کند و حداقل برای کارگرانی و کسبه ای که نمی توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند، مقرری موقتی برقرار کند. چمنی در عین حال تاکید کرد که باید نقش و سهم شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت کار و تمامی دستگاه هایی که در رابطه با ایمنی ساختمان پلاسکو مسئولیت داشته اند مشخص شود . وی یادآور شد: در نتیجه این حادثه بیش از 4 هزار خانوار از نان خوردن افتاده اند .