بازداشت کلیه پرسنل تاسیسات و خدمات زندان رجایی شهر،


دیروز هشداری تقریبا شدید الحن در باره خرابی سیستم گرمایشی و سردی هوا و مشکلات زندانیان زندان رجائی شهر کرج را منتشر کردیم، و از اعتراضات گسترده زندانیان بندهای مختلف این زندان نسبت به بی تفاوتی های مسئولین بی کفایت آن زندان سخن گفتیم، موارد و مشکلاتی که در طول ۳ ماه گذشته زندانیان آن زندان فوق امنیتی را به ستوه آورده بود اما هیچ گاه اندک توجهی به آن نمیشد، اما دیشب و به یکباره یک تیم بازرسی که مشخص نبوده که از سوی سازمان زندانها و یا کدام ارگان بوده اند، سرزده وارد این زندان شده و پس از مشاهده وضعیت اسفناک سرما و نبود سیستم گرمایشی، نسبت به بازداشت تمامی پرسنل مربوط به  تاسیات و خدمات آن زندان که وظیفه کنترل و راه اندازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی را بر عهده داشتند، نموده اند؛ عده ای از زندانیان که در هنگام بازرسی افراد یاد شده، در آن محل حضور داشته اند، گزارش کرده اند که افراد بازرسی کننده با مسئولان زندان رجایی شهر با تحکمی خاص و لحنی تند صحبت میکرده اند و حتی شنیده شده است که یکی از بازرسان با صدائی بلند به افسر جانشین زندان گفته است که "تا به کی باید بی عرضه گی های شما، آبروی یک سیستم را ببرد؟ تا به کی باید به شما فرصت بدهیم و باز ببینیم که همان آش است و همان کاسه؟" 
همچنین از سوی منابعی مطلع در زندان رجایی شهر خبر میرسد، که پس از بازداشت پرسنل تاسیسات زندان که حدودا در نیمه شب گذشته رخ داده است، امروز صبح سیستم گرمایشی زندان مجددا تعمیر و راه اندازی شده است و هم اکنون هوای داخل بندها مطلوب گزارش شده است.


و نیز دقایقی قبل خبر رسید که به تمامی بندهای زندان رجایی شهر، آماده باش کامل داده شده است مبنی بر اینکه مجددا یک تیم بازرسی تا دقایق آتی وارد زندان خواهند شد تا از برقراری سیستم گرمایی و موارد دیگر سرکشی و بازرسی بعمل آورند، و بهمین دلیل نیز مسئولان و افسر نگهبانان زندان شدیدا به تکاپو افتاده اند و زندانیانی که در امور خدمات و نظافت زندان مشغول میباشند را به نظافت عمومی کلیه سالن ها و راهروهای زندان، وادار کرده اند و تا لحظه تنظیم این خبر، هنوز تیم بازرسی وارد زندان نشده است.

خبر فوق گرچه از لحاظ تامین شدن حداقل ترین خواست زندانیان بی دفاع آن زندان، آنهم پس از ماهها اعتراض و تلاش فعالان حقوق بشری،  خوشحال کننده بود، اما نباید با شنیدن اینگونه موارد گمان بریم که نهادهای نظارتی و بازرسی حکومت فاسد جمهوری اسلامی، متعهد و وظیفه شناس میباشند؛ چنانچه اگر به نقل قول های اشاره شده توجه کنیم، مسئولین مربوطه نه به فکر تعهد کاری و مسئولیت خویش اند که درواقع به فکر حفظ آبروی نداشته این سیستم سراپا فاسد میباشند و اگر هم اقدامی انجام میدهند، در راستای حفظ منافع حکومتی میباشد. اما از این اتفاق میتوان نتیجه گیری کرد که با پیگیری و تلاشهای بی وقفه و اعتراض های مستمر، میتوان حتی مسئولان بی کفایت را نیز به انجام تعهداتشان وادار نمود.