عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

گلرخ ایرایی و سعید اقبالی دستگیر شدند

#‏ايران  -بازداشت #گلرخ #ایرایی توسط ماموران امنیتی و انتقال به #زندان #اوین
صبح یکشنبه3بهمن95 گلرخ ایرایی هنگام خروج از منزل توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.لازم بذکر است هنگام بازداشت خانم ایرایی دوست خانوادگی آنها آقای سعید اقبالی نیز دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده است.
خبرهاى ما را مى توانيد در كانال  #‏تلگرام  نيز دنبال كنيد .