ویدئو کلوپ برای کارگران اتش نشانی و پلاسکو .از این جنایت نمی توان گذشت.