بازداشت یک شهروند بلوچ توسط وزارت اطلاعات

یک مغازه دار بلوچ در شهرستان چابهار توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، طارق آسکانی روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه توسط وزارت اطلاعات چابهار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع خبر داد: “باوجود اینکه مردم محل دیده اند که طارق آسکانی توسط نیروهای امنیتی و با خودروی اطلاعات بازداشت شده اما وزارت اطلاعات تا این لحظه منکر بازداشتش است”
خانواده از علت بازداشت وی ابراز بی اطلاعی کردند.