اعتراض کارگران به برگزاری انتصخابات اجباری شورای اسلامی در شرکت واحد

مطلب ارسال شده برای سندیکا از طرف راننده سامانه یک
شوراها جاده صاف کن مدیریت
نگاهی اجمالی به شوراهای مناطق و سامانه ها و نحوه رفتاری آنها و نگرش شان بخوبی نشان میدهد، این به ظاهر نمایندگان هیچ اعتقادی به منافع جمعی کارگران ندارند.چرا که اساسا کارگرانی از طرف مدیریت و گزینش انتخاب می شوند که منافع زودگذر و فردی خود را به منافع جمع ارجح بدانند.تجربیات سالها مبارزات سندیکائی کارگران بخوبی نشان دهنده صحت این گفتمان میباشد. چرا که اگر غیر از این بود در تجمعات شهرداری و شورای شهر جهت مسکن کارگران شرکت واحد خودی نشان می دادند یا حداقل حمایت خود را از کارگرانی که به جهت حقوق صنفی خود مقابل وزارت کار و شهرداری گرد آمده بودند بعمل می آوردند.سئوال مشخص کارگران از داوطلبین شورا اینست که حداقل مواضع خود را در رابطه با تجمعات مسکن و گردهمائی های مربوط به مسائل صنفی و حقوقی کارگران و حکم اخراج کارگران ،،،،،،بصورت شفاف روشن نمایند.

💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.
اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.
https://telegram.me/vahedsyndica
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه