زندانیان سیاسی خواهان محاکمه مسوولان فاجعه پلاسکو شدند.

تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر طی ارسال پیامی همدردی خود را با 
کارگران اتش نشانی وپلاسکو اعلام کردند. این زندانیان در بیانیه خود نوشته اند : ما زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر ضمن بیان احساس همدردی با بازمانده گان این فاجعه وحشتناک ، اعم از همکاران کارگران جان باخته و خانواده های انها، پس از شنیدن اخبار ومطلع شدن از جزئیات حادثه در حد امکان ، پی بردیم همان سیستم ضد بشری که ما را در کمال بی رحمی به زندان افکنده است، به دلیل بی ارزش دانستن جان انسان ها و بی توجهی به قوانین موجود خودش ،نقش اصلی در این کشتار کارگران ونابودی چهار هزار شغل وهزاران ملیارد تومان سرمایه های مردم داشته است. نداشتن تخصص ، بی توجهی ، بی مسوولیتی ، منفعت جویی ، رقابت های درون حکومتی و سودجویی برای اینده همه از عواملی بوده اند که در پدید امدن این فاجعه ملی نقش داشته اند. لذا ضمن تکرار همدردی وهمراهی با خانواده ها وبازمانده گان ودوستان این فاجعه ، خواهان تحقیقات گسترده پیرامون این فاجعه ضد انسانی هستیم. همچنین خواهان برکناری ومحاکمه تمامی مسوولانی هستیم که به هر دلیلی وجود انها و سوء مدیریت انهاباعث پدید امدن این فاجعه گردیده است. 

ابراهیم فیروزی - مهدی فراحی شاندیز - خالد حردانی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی واندیشه ای در زندان رجایی شهر کرج 

10 بهمن 1395