اعتراض دستفروشان اهوازی به وضعیت بد معیشت

دستفروشان #هسته_مرکزی #اهواز امروز همراه باخانواده‌های خود مقابل #استانداری #تجمع کردند/آنها به بلاتکلیفی ۱۰ماهه باوجود نامه‌های مکرر ازسوی وزارت کار نسبت به حل معضل مکان اعتراض کردند.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...