عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اعتراض دستفروشان اهوازی به وضعیت بد معیشت

دستفروشان #هسته_مرکزی #اهواز امروز همراه باخانواده‌های خود مقابل #استانداری #تجمع کردند/آنها به بلاتکلیفی ۱۰ماهه باوجود نامه‌های مکرر ازسوی وزارت کار نسبت به حل معضل مکان اعتراض کردند.