اعتراض دستفروشان اهوازی به وضعیت بد معیشت

دستفروشان #هسته_مرکزی #اهواز امروز همراه باخانواده‌های خود مقابل #استانداری #تجمع کردند/آنها به بلاتکلیفی ۱۰ماهه باوجود نامه‌های مکرر ازسوی وزارت کار نسبت به حل معضل مکان اعتراض کردند.