عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

حمید استیلی فوتبالیست هم به معترضین پیوست.

 حمید استیلی در برنامه گفتگو با رشید پور اشاره به این کرد که کمک به مردم ایران در کنار کمک به سوریه وفلسطین بهتر است. 
محمد خوینیها:
"زنده باد #حمیداستیلی در برنامه زنده گفت:چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه،ایران به عراق و سوریه و یمن و کمک میکنه، کارتن خواب چرا داره؟"
twitter.com/khoeiniha/status/816878719239409664
💬
pediiiiii:
"واکنش متفاوت حمید استیلی به مساله #گورخواب  ها:
در کنار کمک به مردم سوریه ، یمن و عراق، بهتر است به مردم خودمان هم کمک کنیم!"

twitter.com/pedramd_ir/status/816937069230559233💬
farnaz:
"وای استیلی گفت عوض اینکه به یمن و سوریه و عراق کمک کنیم به کشور خودمون کمک کنیم چراغی که به خانه فلان به مسجد فلان. 
رشیدپور نمیدونس چی بگه."
twitter.com/Ferediiii/status/816878274399891456