انتقال ۳ نفر از زندانیان امنیتی زندان رجائی شهر کرج به مکانی نامعلوم

دقایقی پیش از منابعی مطلع در زندان رجائی شهر کرج، خبر رسید که ۳ تن از زندانیان امنیتی این زندان با نامهای:
۱-عمر سعید فقیه
۲-محمد نظری(محکوم به ۲۲ سال حبس)

۳-خالد فریدونی

 که با اتهامات مربوط به ارتباط داشتن با حزب دموکرات کردستان، در سالن دوازده زندان رجایی شهر کرج، در حال گذراندن ایام حبس خود بودند، به مکانی نامعلوم منتقل شدند؛ اما گمانه زنی میشود که این زندانیان به دلیل آنکه در ماههای گذشته بصورت مکرر، تقاضای انتقال به شهرستان محل زندگی خود را کرده بودند، این انتقال نیز در راستای تقاضاهای مورد اشاره صورت پزیرفته باشد، اما علت دقیق این اتتقال، در روزهای آینده مشخص خواهد شد.