مولوی عبدالواحد شهنوازی به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالواحد شهنوازی  به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.ی زندانی سیاسی بلوچ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه حزب الفرقان” به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم شد و روز گذشته
( ۱۰ بهمن ماه) حکم وی در زندان به وی ابلاغ شده است.

این روحانی اهل سنت بعد از ۷ ماه بازداشت در پاکستان ۲ سال پیش به درخواست حکومت ایران به این کشور انتقال داده شد و بیش از ۲ سال بود که بصورت بلاتکلیف در زندان زاهدان بسر می برد.
مولوی شهنوازی ۵۰ ساله و اهل شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان است.