مرموز ترین دیدار بین عالیرتبه ترین مقام حکومت و خانواده بنیان گذار حکومت

هم اكنون خانواده رفسنجانی ، ساير افراد حاضر در جماران را بیرون دعوت کردند
وعذر همه را خواستند. شواهد نشان میدهد که عالیرتبه ترین مقام حکومت می خواهد امروز صبح به خانه انها در جماران بیایند. این حركت بنوبه خود داراى اهميت ويژه ايست .! چرا که بین خانواده رفسنجانی وخامنه ای گفتگو های محرمانه اى صورت خواهد گرفت . احتمال دارد در گرو کشی و بده بستانهايى به توافق برسند یا نرسند. بعيد نيست خامنه ای از ترس انتقام گيرى مهدى و فايزه بخواهد با دلجوبى آنها را مهار كند. وامتیازاتی به انها بدهد که مبادا اسناد محرمانه اى را که از رفسنجانى در اختیار دارند با بی تدبيرى نسبت به ولى فقيه و نظام منتشر کنند. احتمالا خامنه ای به انها می گوید که اگر کشتی غرق شود ، همه ما با هم غرق می شویم. پس بیائید کنار بیائیم فرزندان رفسنجانی خیلی تند وتیز هستند .البته محسن کمی از صبوری پدر را دارد. اما مهدی و فايزه بی پروا و جاه طلب هستند. وکمی هم نو گرا ودنیا دیده و غرب گرا. فاطمه هم به فايزه تمكين می کند. به هر حال احتمالا این دیداربین بالاترین مقام حکومت اسلامی و خانواده اولین قدرت حکومت ، دیدار بین این دو نیروی حافظ حکومت در شرايط بحرانى كنونى است .