خامنه ای به گلپایگانی : تا حواس همه به پلاسکو پرته این چندتا حکمو ابلاغ کن .