پیام همدری شورای هماهنگی تشکل های صنفی


*پیام تسلیت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت شهادت آتش نشانان تهران
آتش نشانی شغل نیست، عشق است    شعله ای زبانه کشید و آتشی در دلها نشاند.
خبر دردناک شهادت آتش نشان هایی که رفتند تا با خون خود آتشی را خاموش کنند که دیگرانش به شرار جهل و بی مسئولیتی در حیطه اجتماعی و مدیریتی افروخته بودند. ایران را به سوگ نشاند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، شهادت عاشقانه قهرمانان امداد و نجات تهران را به خانواده ی این عزیزان و جامعه آتش نشانان کشور و خیل عظیم زحمت کشان ایران، تسلیت عرض مینماید.

یکم بهمن ماه هزار سیصد نود وپنج

عیاران معیشت ayarane maeeshat, [21.01.17 23:38]

[Forwarded from ايستگاه سوم (Arash Binesh Pagoh)]

[ Photo ]

ایستگاه آتشنشانی نیوتان در سیدنی به یاد آتشنشانان تهران ...

https://telegram.me/arashbinesh