سندیکا مدیران نا کار امد را مسوول بلاهایی که بر سر کارگران می اید می داند.

عدم وجود امکانات اورژانسی مناسب در سامانه چهار
یکشنبه نوزدهم دیماه ساعت 1:30 بامداد متاسفانه یکی از همکاران در سامانه چهار دچار تنگی نفس شدید شد.
مدیریت ناکارآمد شرکت واحد برای سامانه چهار آمبولانسی تدارک ندیده است. تا در مواقع اضطرار همکاران حادثه دیده یا بیمار اورژانسی را در کوتاهترین زمان ممکن به بیمارستان منتقل نماید.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی مسولیت عواقب جانی برای همکاران ناشی از عدم اسقرار آمبولانس در سامانه چهار را متوجه مدیریت ناکارآمد شرکت واحد می داند و بدون فوت وقت خواهان اسقرار آمبولانس در این سامانه می باشد.
💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.

اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.