واکنش سندیکا در باره شارژ کارت اعتباری

 هشدار به مدیریت برای پرداخت معوقات شارژ کارت اعتباری
مطابق جدول تعیین میزان شارژ کارت اعتباری کارگران که از سوی شهرداری تهران منتشر شده است؛ می بایست کارت اعتباری کلیه کارگران در تاریخ 95/08/17 به مناسبت ولادت امام موسی کاظم مبلغ سیصد هزار تومان همچنین در مورخ 95/09/05 به مناسبت هفته بسیج مبلغ یکصد هزار تومان شارژ می گردید.
متاسفانه اینبار نیز مدیر عامل ناکارآمد و ضد کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی به مناسبت ولادت امام موسی کاظم پنجاه هزار تومان کمتر از مبلغ تعیین شده کارت اعتباری کارگران را شارژ کرده است. و مبلغ شارژ تعیین شده به مناسبت هفته بسیج را به کارگران پرداخت نکرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار شارژ کارت اعتباری کارگران به میزان تعیین شده می باشد. و به مدیر عامل پیمان سنندجی هشدار می دهد در غیر اینصورت کارگران همچون سالیان گذشته در زمان خود واکنش اعتراضی مناسب در برابر تضییع مداوم حقوق حقه خود انجام خواهند داد.
💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.

اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.