سندیکالیست وزندانی سیاسی در بیرون وداخل زندان با جانش برای ازادی پیکار می کند.

http://www.iran-nabard.com/farasou/13day89.htm منصور اسالو، زنجیر در زنجیر لیلا جدیدی : منصور اسالو، نماد مقاومت کارگری و مردمی در ایران و جهان و داغ ننگ بر چهره رژیم، به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. "جرم" وی اعتراض به اعدام زنده یاد، علی صارمی و سخنرانی در مراسمی است که همبندان وی علیه این اقدام جنایتکارانه برگزار کردند. واکنش شتابزده رژیم در برابر اعتراضات زندانیان سیاسی، به ویژه انتقال منصور اسالو، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد که سالهای زیادی از عمر خود را در اسارت و زیر شکنجه نظام جمهوری اسلامی بسر برده و از حمایت و محبوبیت خاصی در میان فعالین جنبش عدالت خواهانه برخوردار است، هراس از اوج گیری همبستگی و مقاومت مردم ایران را نشان می دهد آگاهی رژیم از عدم داشتن پایگاه مردمی، توسل آن به سرکوب را روز به روز افزایش داده است.
با این حال، جامعه در بطن خود رادیکالیزه تر شده و از درون، فضایی انفجاری به وجود آمده است. نماد این فضا از جمله اعتراض به اعدام علی صارمی در بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج، انتشار بیانیه ای در محکومیت این جنایت و برگزاری مراسمی با حضور بسیاری از زندانیان، به ویژه زندانیان سرشناس است. وزارت اطلاعات با انتقال به سلول انفرادی، تهدید به پرونده سازی، خشونت و محروم کردن از هواخوری، زندانیان را تحت فشار قرار داده است. مزدوران علی خامنه ای گمان می برند با زور، حریف حق طلبانی می شوند که به خاطر برنتابیدن همین زور، زندان را به جان خریده اند. در همین راستا، "کانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتیها" اطلاع می دهد که مراسمی در زادگاه علی صارمی در روستای امیر آباد از توابع اشترینان با شرکت 5 هزار نفر برگزار شده است. دوستان، خانواده و اهالی محل که در این مراسم شرکت کردند، پیام خود را مبنی بر اینکه از ظلم ظالمان حکومتی به ستوه آمده اند را به جامعه ایرانی و جهان رساندند. زور، ابزار نظامهای ورشکسته برای جبران ضعف خود است. روی دیگر سکه اما پررنگ تر شدن هر چه بیشتر خط کشی بین حکومت و مردم است؛ آنچه که همیشه آینده هولناکی را برای دیکتاتورها در پی داشته است. از منصور اسالو، نماد مقاومت زحمتکشان ایرانی حمایت و برای آزادی بی قید و شرط او مبارزه کنیم.