انفجار مین در قصر شیرین

 این اتفاقات در منطقه ای رخ می دهد که اعلام اتمام پاکسازی شده وجشن اتمام پاکسازی برایش گرفته اند از ابتدای امسال تاکنون 166 مورد انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان به وقوع پیوست که در اثر این انفجارها یک تن کشته ، 10 تن مجروح و یا دچار موج گرفتگی شدند. 

در سه مورد از این انفجارها 11 راس گوسفند تلف شد و در 122 انفجار دیگر نیز به چهار دستگاه بولدوزر متعلق به مرکز مین زدایی، یک دستگاه گریدر ، 2 دستگاه کمباین و سه دستگاه تراکتور خسارت مادی وارد شد.
 نیروهای نظامی، کشاورزان، روستاییان، عشایر منطقه و همچنین نیروهای پاکسازی کننده مواد منفجره در مناطق آلوده به مین از حادثه دیدگان انفجار مین در شهرستان قصرشیرین هستند.
با گذشت 28 سال از پایان جنگ تحمیلی، مرزنشینان مناطق غربی استان کرمانشاه همانند ساکنان سایر مناطق مرزی همچنان قربانی مین های خاموش و انفجار مهمات عمل نکرده هستند.
پارسال در مجموع بر اثر 355 مورد انفجار مین و مهمات به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در شهرستان قصرشیرین 6 تن کشته و 31 تن نیز مجروح شدند.