رادیو فرهنگ با منصور اسانلو

از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی را هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق بشری پی خواهیم گرفت در نهمین روز از ماه  بهمن ١٣٩٥  با اشاره به  در خواست مردم براي محاكمه قاليباف و بنیاد مستضعفان  به عنوان مسوولان فاجعه پلاسكو و ارتباط ان با قتل رفسنجاني  برنامه آغاز شد و سپس در ادامه گفتگو با منصور اسانلو به اعتراض كارگران شركت هپكو در اراك و  شعارها ي شجاعانه كارگران هپكو در راهپيمايي  و مقاومت جعفر عظیم زاده و دیگر فعالان کارگری در مقابل حکومت و ادامه اعتراضات كارگران مهاباد و ساير بازنشستگان ومزد بگيران در ايران  اشاره داشت ، توجه دوستان را به شنيدن  اين گفتگو جلب مينمايم.
از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی را هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق بشری پی خواهیم گرفت در نهمین روز از ماه بهمن ١٣٩٥ با اشاره به در خواست مردم براي محاكمه قاليباف و بنیاد مستضعفان به عنوان مسوولان فاجعه پلاسكو و ارتباط ان با قتل رفسنجاني برنامه آغاز شد و سپس در ادامه
بشنويد http://goo.gl/KVuLeI
كانال تلگرام راديو فرهنگ
https://telegram.me/raadiofarhang
صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ

https://m.facebook.com/Radio-Farhang-774785762611953/?ref=bookmarks
سايت راديو
http://radiofarhang.nu
اينستاگرام https://www.instagram.com/radiofarhang.nu/

اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی را هر هفته همراه با منصوراسانلو
از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی را هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق...

كانال تلگرام راديو فرهنگ
https://telegram.me/raadiofarhang
صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ
https://m.facebook.com/Radio-Farhang-774785762611953/?ref=bookmarks
سايت راديو
http://radiofarhang.nu
اينستاگرام https://www.instagram.com/radiofarhang.nu/