پیروزی دیگری برای زحمتکشان ایران. حکومت عقب نشست. زابنده رود آب به خود دید.

حکومت اولین گام را درمقابل کارگران کشاورزی و کشاورزان ودهقانان خورده پای  اصفهان عقب نشست.
اولین عکس ها از ورود آب به رودخانه زاینده رود، صبح امروز
کانال اصفهانی ها
سه شنبه زاینده‌رود به نصف جهان می‌رسد.
معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:
جریان آب اوایل صبح سه‌شنبه به شهر اصفهان و پل‌های تاریخی می‌رسد و اواخر روز چهارشنبه کشاورزان شرق اصفهان می‌توانند مزارعشان را آبیاری کنند، جریان آب ۲۲ روز ادامه دارد. /صدا و سیما
زاینده‌رود صبح امروز جاری شد...
ساعت ۶ صبح امروز دریچه‌های سد زاینده‌رود به مدت ۲۲ روز برای استفاده کشاورزان باز شد.