ناوچه های سپاه به سمت کشتی های آمریکا حمله کردند ، کشتی آمریکا با شلیک توپ آنها را

مقامات وزارت دفاع آمریکا می‌گویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز، به سوی چهار .
قایق سپاه پاسداران ایران سه گلوله هشدار شلیک کرده است.
این قایق ها ی سپاه بودند که با سرعت بالا خودشان را به 800 متری ناو شکن امریکایی رسانده بودند.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...