ناوچه های سپاه به سمت کشتی های آمریکا حمله کردند ، کشتی آمریکا با شلیک توپ آنها را

مقامات وزارت دفاع آمریکا می‌گویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز، به سوی چهار .
قایق سپاه پاسداران ایران سه گلوله هشدار شلیک کرده است.
این قایق ها ی سپاه بودند که با سرعت بالا خودشان را به 800 متری ناو شکن امریکایی رسانده بودند.