عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

حسن رستگاری مجد با دادستان ارومیه دیدار کرد.خبرها حاکیست که دادستان ارومیه طبق خواسته ی حسن رستگاری مجد ، پس از 34 روز به ملاقات وی رفته و پس از این دیدار طی وعده هایی که به وی داده شده ، این زندانی ایرانی-ترکیه ای تبار کرد به اعتصاب غذای خود پایان داده‎ است.