حسن رستگاری مجد با دادستان ارومیه دیدار کرد.خبرها حاکیست که دادستان ارومیه طبق خواسته ی حسن رستگاری مجد ، پس از 34 روز به ملاقات وی رفته و پس از این دیدار طی وعده هایی که به وی داده شده ، این زندانی ایرانی-ترکیه ای تبار کرد به اعتصاب غذای خود پایان داده‎ است.